Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Operculina turpethum (L.) S. Manso, 1836 (CCVN, 2: 979).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm nắp; Bìm bìm dại; Dây chìa vôi
Tên khác: Convolvulus turpethum L. 1753. Ipomoea turpethum (L.) R. Br. 1810 (FGI, 4: 263). Spiranthera turpethum (L.) Bojer, 1837. Operculina turpethum (L.) Peter in Engl & Prantl, 1891.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Operculina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023