Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. 1807 (CCVN, 3:582)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mạch môn đông
Tên khác: Convallaria japonica L.f.1781;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Convallariaceae
Chi: Ophiopogon

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023