Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oreocharis caobangensis T.V. Do, Y.G. Wei & F. Wen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai voi tím cao bằng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Oreocharis caobangensis là một loài thực vật có hoa màu tím trong họ Gesneriaceae, được phát hiện trong chương trình hợp tác Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình), công bố trên tạp chí khoa học Phytotaxa ngày 28/3/2017. Tên loài được đặt theo tên vùng phân bổ tìm thấy mẫu vật đầu tiên: tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.


Tên loài caobangensis được lấy theo tên nơi phát hiện ra mẫu vật đầu tiên: tỉnh Cao Bằng thuộc nước Việt Nam


Oreocharis caobangensis có nhiều điểm giống với loài cùng chi Oreocharis lungshengensis, khác biệt bởi lông nhung màu nâu ở cuống lá, phiến lá có 6-8 gân đôi bên, bẹ hoa nhỏ hơn. Tràng hoa phủ lông tơ, nhụy hoa nhẵn, dài 18-20 mm

ẢNH

Oreocharis caobangensis - Do V.T - (1).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Oreocharis caobangensis - Do V.T - (1).jpg

 

Oreocharis caobangensis - Do V.T - (2).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Oreocharis caobangensis - Do V.T - (2).jpg

 

Oreocharis caobangensis - Do V.T - (3).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Oreocharis caobangensis - Do V.T - (3).jpg

 

Oreocharis caobangensis - Do V.T..jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Oreocharis caobangensis - Do V.T..jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Oreocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024