Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oreocnide integrifolia (Gaudich.) Miq
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nái mép nguyên; Ná nang lá nguyên; Ná nang nhẵn; Chéo béo nhẵn
Tên khác: Villebrunea integrifolia Gaudich . (FGI, excl. var. sylvatica Hook. f.);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Urticaceae
Chi: Oreocnide

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024