Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oreocnide obovata (Wright) Merr. var. paradosa (Gagnep.) C. J. Chen
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nái tròn; Vũ tiền; Nai lõm
Tên khác: Debregeasia .obovata Wright, Villebrunea petelotii Gagnep., Villebrunea paradoxa Gagnep., Oreocnide obovata auct., non (Wright) Merr;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Urticaceae
Chi: Oreocnide

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023