Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oreocnide tonkinensis (Gagnep.) Merr. & Chun. var. discolor Gagnep
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nai bắc bộ; Chéo béo; Ná nang; Sén; (cây) Sên; Nai hai màu
Tên khác: Villebrunea tonkinensis Gagnep;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Urticaceae
Chi: Oreocnide

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024