Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ormosia emarginata (Hook. & Arn.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ràng ràng lõm
Tên khác: Layia emarginata Hook. & Arn.; Macrotropis emarginata (Hook. & Arn.) Walp.; Fedorovia emarginata (Hook. & Arn.) Yakovl.; Ormosia glaberrima C.Y. Wu;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Ormosia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024