Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Orophea polycarpa A. DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tháp hình nhiều trái; Tháp hình dúng
Tên khác: Orophea undulata Pierre; O. anceps Pierre; O. polycephala Pierre; O. polycarpa var. anceps (Pierre) Ast; O. polycarpa var. undulata (Pierre) Ast;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae
Chi: Orophea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024