Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Orophea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae

CÁC LOÀI
Orophea desmos
Orophea harmandiana
Orophea hirsuta
Orophea mollis
Orophea multiflora
Orophea polycarpa
Orophea thorelii
Orophea tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024