Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oroxylum indicum (L.) Kurz
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Núc nác; Hoàng bá nam; Mộc hồ điệp
Tên khác: Bignonia indica L.; B. pentandra Lour.; Oroxylon indicum Vent.; Calosanthes indica (L.) Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Oroxylum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024