Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oryza granulata Nees & Arn. Ex Steud.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lúa con cong; Lúa con công
Tên khác: Oryza meyeriana (Zoll. & Mor.) Baill. var. granulata (Nees & Arn. ex Steud.) Duisterm., Padia meyeziana Zoll. & Mor.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Oryza

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023