Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Osmundaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng ất minh (Rau vi)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Osmundaceae

Có lá kép lông chim 2- 3 lần. Chi Osmunda có lá dị hình: lá dinh dưỡng khác lá sinh sản. Có nhiều dạng hoá thạch, chúng chiếm vị trí trung gian giữa Dương xỉ cổ và Dương xỉ có túi mỏng.

Đại diện: Osmunda regalis L.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Osmundales

CÁC CHI
Osmunda

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024