Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pachyrhizus erosus (L.) Urb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ đậu; Sắn
Tên khác: Dolichos erosus L.; Caraca erosa (L.) Kuntze; Dolichos bulbosus L.; Pachyrhizus bulbosus (L.) Kurz; P. angulatus Rich. ex DC.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Pachyrhizus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024