Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Paeoniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thược dược (Bạch thược, Mẫu đơn)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Paeoniaceae Rudolphi 1830

Cỏ nhiều năm, lá kép 3, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính, xếp xoắn vòng, mẫu 5: 5 lá đài tồn, 5 hoặc 10 cánh tràng. Nhị nhiều, xếp xoắn họp thành 5 bó, phát triển theo kiểu li tâm. Bộ nhụy thường gồm 5 (2-8 hoặc tới 15) lá noãn, xếp vòng trên mặt đế hoa hơi lõm.

Quả nhiều đại

Thế giới có 1 chi, 40 loài, phân bố ở châu Âu, Địa Trung Hải và vùng ôn đới, ít ở châu Á, các dạng sơ đẳng nhất tập trung ở Đông Á, nhất là Tây Nam Trung Hoa.

Việt Nam có 2 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dilleniales

CÁC CHI
Paeonia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024