Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Parthenocissus heterophylla (blume) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trinh đằng lan đức; Trinh đằng khác lá
Tên khác: Ampelocissus heterophylla Blume, Cissus landuk Hassk., Parthenocissus landuk (Hassk.) Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Vitaceae
Chi: Parthenocissus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024