Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Paspalum scrobiculatum L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: San lõm; San tròn; Cỏ gà nước; Cỏ đắng; Cỏ trắng; Cỏ mắt chim
Tên khác: Paspalum frumentaceum Rottl. ex Roem. & Schult., Paspalum scrobiculatum L. var. frumentaceum (Rottl. ex Roem. & Schult.) Stapf;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Paspalum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024