Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Passifloraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lạc tiên (Nhãn lồng, Văn khôi)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Passifloraceae Juss. ex Kunth 1817

Dây leo nhờ tua cuốn. Lá đơn, nguyên, chia thuỳ, mọc cách, đỉnh cuống lá thường có tuyến lồi rõ ở mặt trên, có lá kèm.

Hoa đơn độc hay cụm hình xim ở nách. Hoa đều dạng lọng mẫu 5 có các phần phụ tua tủa ra từ gốc nhụy giữa là 3 vòi nhụy xoè ra, bầu trên gồm 3 (4 - 5) lá noãn.

Quả mọng thơm chứa nhiều hạt khi già thường tách thành 3 mảnh.

Thế giới có 20 chi, 650 loài, phân bố ở Nhiệt đới và á nhiệt đới, chủ yếu châu Mỹ và châu Phi.

Việt Nam có 2 chi, 20 loài.

Phân loại: Họ này có họ hàng với Flacourtiaceae nhưng nó tiến bộ hơn bởi đài và tràng dính quanh bầu. Nó cũng được coi có họ hàng với Cucurbitaceae và Loasaceae.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài trồng để ăn quả và làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Adenia
Passiflora

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024