Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pauldopia ghorta (Buch.-Ham. ex G. Don) Steen.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đinh cánh; Đinh vàng, Đinh dốp, Muồng nước
Tên khác: Bignonia ghorta G.Don; Radermachera alata Dop; Sterospermum ghorta (Buch.-Ham. ex G. Don) C.B. Clarke;

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây gỗ nhỏ, cao 4-7 m, cành non có lông rải rác. Lá mọc đối, kép lông chim hai lần, lẻ, dài 20-45 cm, cuống lá ở phần mang lá chét có cánh. Lá chét hình trứng hay gần hình thoi, không cuống, dài 3-11 cm, rộng 1,4-3,7 cm, chóp lá nhọn, gốc lá hình nêm, có tuyến rõ ở mặt dưới. Cụm hoa hình chùm gồm các xim ở đỉnh cành hay nách lá phía đỉnh cành, dài 8-26 cm. Cuống hoa dài 10-15 mm, hoa nở ban ngày. Đài hình chuông dài 11-22 mm, đường kính 7-11 mm, có tuyến ở phía dưới, sớm rụng ở giai đoạn quả. Tràng màu vàng-vàng da cam; các thuỳ có mầu đỏ nâu, dài 5-6 cm, 5 thuỳ gần tròn, bằng nhau. Nhị 4, hai nhị dài, hai nhị ngắn dính trên ống tràng. Bầu hình trụ, nhẵn. Quả hình trụ dài 20-35 cm, đường kính 0,5-0,8 cm, hơi thắt lại ở giữa các hạt. Hạt không cánh, dài 6-8 mm, rộng 5-6 mm. (Ảnh 93).

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa và quả tháng 3-5. Tái sinh bằng hạt. Gặp ở trong rừng nửa rụng lá, rừng thứ sinh, ở độ cao đến 1600 m.

Phân bố:

- Trong nước: Sơn La (Mường Muội), Hoà Bình (Quý Đức), Ninh Bình.

- Thế giới: Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào.

Giá trị: Nguồn gen hiếm và độc đáo. Loài duy nhất của chi Pauldopia. Có thể trồng làm cảnh vì có hoa đẹp.

Tình trạng: Khu phân bố hẹp, lại bị chia cắt. Do tác động của chặt phá rừng làm nương rẫy nên nơi cư trú bị xâm hại và bị đe doạ tuyệt chủng, nếu không được bảo vệ triệt để.

Phân hạng: EN B1+2e.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "bị đe doạ" (T). Bảo vệ loài trong tự nhiên bằng biện pháp khoanh khu bảo vệ. Đưa trồng để giữ nguồn gen. Điều tra thêm về phân bố.

Tài liệu dẫn: CCNVN, 2: 282; CCVN, 3: 106; FCLV, 22: 14; FGI, 4: 584; FRPS, 69: 18; SĐVN(2007): 140; TCSH, 16 (4, CĐ): 18.

ẢNH

Pauldopia ghorta - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Pauldopia ghorta - SDVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Pauldopia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024