Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pecteilis henryi Schlechter
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm lan hoa; Tiểu bạch diệp hoa; Bạch diệp lào
Tên khác: Platanthera lacei Rolfe ex Downie, Habenaria bassacensis Gagnep., Habenaria lacei (Rolfe ex Downie) Gagnep., Pecteilis bassacensis (Gagnep.) T. Tang & F. T. Wang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Pecteilis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024