Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pecteilis susannae (L.) Raf.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch phượng; Lan đầu rồng; Lan cỏ thơm
Tên khác: Orchis susannae L., Habenaria susannae (L.) R. Br., Platanthera susannae (L.) Lindl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Pecteilis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024