Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Pellacalyx
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pellacalyx Korthals

Cây gỗ. Các lá kèm thẳng, rời nhau, xếp tỏa hình sao ở đỉnh cành. Lá mọc đối hay mọc vòng; mép lá nguyên hoặc có răng nhỏ. Các hoa họp thành dạng chùm, hoặc phân nhánh, có lá bắc con. Thùy đài 3-7. Thùy tràng nhiều bằng thùy đài, mặt ngoài có lông, đỉnh có răng hay xẻ tua rua. Các nhị gắn với miệng của ống đài, số lượng nhị gấp 2 lần số cánh hoa, chiều dài không bằng nhau; bao phấn gần hình cầu, 4 ô, mở dọc. Bầu hạ, 5-10 ô; mỗi ô mang 8-25 noãn; vòi nhụy có lông; đầu nhụy dạng đĩa hay hình đầu, phân thùy không rõ. Quả mọng, gần hình cầu. Hạt nhiều; có nội nhũ, phôi dạng sợi.

Trên thế giới, có 7-8 loài phân bố ở Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và nay chúng tôi xác định có mặt ở Việt Nam.

Trong họ Rhizophoraceae, chi Pellacalyx và Carallia phân biệt với các chi khác bởi nơi sống và cách thức nảy mầm của hạt. Các chi khác sống ở nơi ngập mặn và hạt nảy mầm trong khi gắn với cây bố mẹ còn 2 chi này không sống ở nơi có điều kiện như vậy và hạt không nảy mầm khi gắn với cây bố mẹ.

Ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên chi chúng tôi khẳng định sự có mặt của chi Pellacalyx ở Việt Nam. Chi này ở Việt Nam, cho đến nay, chi Pellacalyx có 1 loài Pellacalyx yunnanensis H. H. Hu.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Rhizophoraceae

CÁC LOÀI
Pellacalyx yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024