Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Pemphis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bằng phi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pemphis J.R.Forst & G.Forst

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Lythraceae

CÁC LOÀI
Pemphis acidula

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023