Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Pentaphylacaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngũ mạc (Ngũ liệt)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pentaphylacaceae Engl. 1897

Cây gỗ, lá đơn mọc cách.

Gần gũi với Theaceae (họ Chè) nhưng khác là hoa họp thành chùm, mẫu 5 điển hình: 5 lá đài, 5 cánh hoa, 5 nhị xen cánh hoa, 5 lá noãn hợp thành bầu thượng 5 ô với núm nhụy xẻ 5 thùy, mỗi ô bầu chứa 2 noãn treo.

Hạt có phôi cong hình móng ngựa.

Thế giới có 1 chi, 2 loài, phân bố ở Đông Nam Á, Trung Hoa.

Việt Nam có 2 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Pentaphylax
Pentaphyllax

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024