Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pinus cernua
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGPinus cernua in its natural habitat

ẢNH

Digital epitype herbarium sheet of Pinus cernua.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Digital epitype herbarium sheet of Pinus cernua.jpg

 

Microstructure of Pinus cernua needle in its central part.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Microstructure of Pinus cernua needle in its central part.jpg

 

Pinus cernua in its natural habitat.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Pinus cernua in its natural habitat.jpg

 

Seedling of Pinus cernua.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Seedling of Pinus cernua.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Pinaceae
Chi: Pinus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022