Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Plagiogyria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Cyatheales
Họ: Plagiogyriaceae

CÁC LOÀI
Plagiogyria adnata
Plagiogyria euphlebia
Plagiogyria gigantea
Plagiogyria maxima
Plagiogyria parva
Plagiogyria stenoptera
Plagiogyria yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023