Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Polypodiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng đa túc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Polypodiaceae

 

Lá hình long chim, nguyên, có dạng rất khác nhau, đa số gân hình mạng. Ổ túi không áo, tròn. Kéo dài theo gân hay rải rác khắp mặt dưới lá.

Đại diện

- Dương xỉ thường Cyclosorus acuminatus

- Ráng thư hàng rít Phymatodes scolopendria Ching.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024