Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Psilotopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khuyết lá thông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Psilotopsida is a class of fern-like plants. As circumscribed by Smith et al. (2006) it contains one Psilotaceae family placed in orders Psilotales. The affinities of these two groups have long been unclear and a close relationship between them has only recently been confirmed through molecular systematic studies. Psilotopsida is the sister-group to all other ferns.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ
Psilotales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024