Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Pycreus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae

CÁC LOÀI
Pycreus flavescens
Pycreus globosus
Pycreus latespicatus
Pycreus polystachyus
Pycreus pumilus
Pycreus sanguinolentus
Pycreus substramineus
Pycreus sulcinux
Pycreus unioloides

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023