Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Quercus gemelliflora Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sồi song sanh; Sồi con quay; sồi tua bin; cây the
Tên khác: Cyclobalanopsis gemelliflora (Blume) Oerst.; Quercus turbinata Blume; Q. turbinata var. crassilamellata Gamble; Q. crassilamellata (Gamble) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Quercus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024