Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Quercus kerrii Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sồi gân phẳng; Sồi kerr; dẻ gân phẳng; sồi lá nhót; mai kho; bin go
Tên khác: Cyclobalanopsis kerrii (Craib) Hu; C. kerrii (Craib) Hjelmq.; Quercus mespilifolia Wall. ex A. DC.; Q. mespilifolioides A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Quercus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024