Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Quercus oxyodon Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sồi răng nhọn; Sồi sangtavan
Tên khác: Cyclobalanopsis oxyodon (Miq.) Oerst.; Quercus fargesii Franch.; Q. argyrotricha A. Camus; Q. gambleana A. Camus; Cyclobalanopsis gambleana (A. Camus) Y.C. Hsu & H.W. Jen; Quercus songtavanensis A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Quercus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024