Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Radermachera hainanensis Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rà đẹt hải nam; Xe cô
Tên khác: Radermachera pierrei Dop; R. grandiflora Dop; R. poilanei Dop;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Radermachera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024