Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ranunculaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng liên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ranunculaceae Juss. 1789

Dây leo hay cây thảo. Lá kép lông chim lẻ 1 - nhiều lần, đôi khi lá cuối cùng biến thành tua cuốn, mọc đối, có bẹ to, gân chân vịt.

Hoa đều hay không đều, mẫu 5, đế hoa lồi, nhị và lá noãn nhiều xếp xoắn ốc. Quả kép gồm nhiều quả đại thường có lông dài ở đỉnh.

Thế giới có 50 và 1800 chi, phân bố chủ yếu ở ôn đới và hàn đới nhưng những loài cổ sơ nhất lại tập trung ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Ở Việt Nam có 10 chi và 30 loài

Phân loại: 2 phân họ, 5 tông: Helleboroideae (Helleboreae, Delphinieae), Raununculoideae (Ranunculeae, Anemoneae, Clematideae)

Giá trị kinh tế: Làm thuốc: Coptis chinensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales

CÁC CHI
Acontium
Anemone
Aquilegia
Clematis
Coptis
Delphinium
Naravelia
Ranuculus
Ranunculus
Thalictrum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024