Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Remusatia vivipara (Roxb.) Schott
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráy mô đẹp
Tên khác: Arum viviparum Roxb.; Caladium viviparum (Roxb.) Nees; Colocasia vivipara (Roxb.) Thwaites; Remusatia formosana Hayata;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Remusatia vivipara - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Remusatia vivipara - SHOANG.jpg

 

Remusatia vivipara 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Remusatia vivipara 2 - SHOANG.jpg

 

Remusatia vivipara 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Remusatia vivipara 3 - SHOANG.jpg

 

Remusatia vivipara 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Remusatia vivipara 4 - SHOANG.jpg

 

Remusatia vivipara 6 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Remusatia vivipara 6 - SHOANG.jpg

 

Remusatia vivipara 7 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Remusatia vivipara 7 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Remusatia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023