Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhaphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ cải trắng; Củ cải dài; lú bú; lai phục tử; la bặc tử
Tên khác: Rhaphanus sativus L. var. raphanistroides Makino; R. sativus L. ssp. Raphanistroides Sazonova;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Capparales
Họ: Brassicaceae
Chi: Rhaphanus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024