Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhaphidophora decurciva (Roxb.) Schott
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lân tơ uyn; Đuôi phượng
Tên khác: Pothos decursivus Roxb.; Monstera decursiva (Roxb.) Schott; Scindapsus decursivus Schott;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Rhaphidophora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024