Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kiến cò; Bạch hạc; thuốc lác nhỏ; nam uy linh tiên
Tên khác: Justicia nasuta L.; Dianthera paniculata Lour.; Rhinacanthus communis Nees;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae
Chi: Rhinacanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024