Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhododendron emarginatum Hemsl. & Wils.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đỗ quyên lá lõm
Tên khác: Rhododendron poilanei Dop;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Rhododendron emarginatum - PMT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rhododendron emarginatum - PMT.jpg

 

Rhododendron emarginatum 2 - PMT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Rhododendron emarginatum 2 - PMT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae
Chi: Rhododendron

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024