Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhododendron sino-falconeri Balf.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đỗ quyên chén; Đỗ quyên lá to
Tên khác: Rhododendron falconeri auct., non Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae
Chi: Rhododendron

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024