Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhopalephora scaberrina (Blume) Faden, 1975 (CCVN, 3:470)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Loã trai nhám
Tên khác: Commelina scaberrima Bluem, 1827. - Aneilema scaberrima (Blume) Kunth, 1843.- Aneilema protensum Wall. 1831 (FGI, 6:898);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Rhopalephora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024