Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhopalocnemis phalloides Jungh.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơn dương; Chùy đầu dương hình, Dó đất núi cao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây ký sinh trên rễ, không có lá và hoàn toàn không có diệp lục, cao 15-30 cm. Thân mập, dạng củ, màu vàng đậm hoặc vàng nâu. Hoa đơn tính cùng gốc hay khác gốc, họp thành cụm hoa dạng bông nạc; nếu cây cùng gốc thì hoa cái tập trung ở phía dưới còn hoa đực tập trung ở phía đỉnh của cụm hoa. Các hoa được bảo vệ bởi những vảy dạng tán nhiều cạnh. Hoa đực có bao hoa dạng ống, ở đỉnh rách không đều hoặc xẻ thành 4 thuỳ; nhị hợp thành khối phấn hình đầu. Hoa cái có bao hoa dính với bầu và tạo thành 2 mào ở phía đỉnh; bầu hình trứng; 2 vòi nhụy rời nhau tzừ gốc.

Sinh học và sinh thái: Ra hoa (và chỉ khi có hoa mới dễ phát hiện) tháng 12-2 (năm sau), tái sinh bằng cách đẻ nhánh. Mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, ở độ cao 500-2000 m.

Phân bố:

- Trong nước: Ninh Bình (Cúc Phương), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Đà Nẵng (Bà Nà), Kon Tum (Ngọc Linh, Ngọc Pan), Lâm Đồng (Bì Đúp).

- Thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc, Mianma (Đông Himalaya), Malaixia, Inđônêxia.

Giá trị: Nguồn gen hiếm. Đại diện duy nhất của chi Rhopalocnemis đơn loài, rất độc đáo về mặt hình thái.

Tình trạng: Loài mọc rất rải rác, số cá thể gặp rất ít. Tuy có ở trong một số vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng loài rất dễ lâm vào tình trạng nguy cấp nếu bị xâm hại hoặc môi trường sống bị phá hủy.

Phân hạng: VU A1a,b,c.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "hiếm" (R). Không đào bới các cây còn sót lại ở các nơi phân bố, nhất là ở Cúc Phương, Bạch Mã, Bà Nà, Ngọc Linh.

Tài liệu dẫn: SĐVN(2007): 128;CCVN, 2: 172; FM, 7(4): 787;


ẢNH

Rhopalocnemis phalloides - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rhopalocnemis phalloides - SDVN.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Rhopalocnemis phalloides - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Rhopalocnemis phalloides 2 - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Rhopalocnemis phalloides 3 - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Rhopalocnemis phalloides 4 - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 5 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Rhopalocnemis phalloides 5 - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 6 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Rhopalocnemis phalloides 6 - SHOANG.jpg

 

Rhopalocnemis phalloides 7 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Rhopalocnemis phalloides 7 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales
Họ: Balanophoraceae
Chi: Rhopalocnemis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024