Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchodia verucosa (Blume) Woods.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mô tử mụt
Tên khác: Tabernaemontana verrucosa Blume; Echites rhynchoperma Wall.; R. wallichii Benth.; R. rhyncoperma (Wall.) Schum.; Rhynchodia pierrei Spire;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Rhynchodia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024