Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngọc điểm; Lan tai trâu; Lan bắp ngô; Lan đuôi rồng (lớn); Lan lưỡi bò
Tên khác: Saccolabium giganteum Lindl., Saccolabium albolineatum Teysm. & Binn., Saccolabium giganteum var. petotianum Reichb. f., Rhynchostylis gigantea var. petotianum (Reichb. f.) Guillaum., Saccolabium violaceum auct. (Gagnep.), non Reichb. f., Saccolabium cambodgeanum Hort.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Rhynchostylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024