Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sabia dielsii Lévl
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thanh phong đi-en; (dây) Thanh phong; Xương gan; Cốt khí.
Tên khác: Sabia olacifolia Stapf ex L. Chen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sabiaceae
Chi: Sabia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023