Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Salicaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liễu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Salicaceae Mirb. 1815

Họ Liễu hay họ Dương liễu là một họ thực vật có hoa. Các nghiên cứu di truyền học gần đây của Angiosperm Phylogeny Group đã mở rộng định nghĩa và phạm vi của họ này tới 57 chi. Trong hệ thống Cronquist cũ thì họ Salicaceae được xếp vào một bộ riêng của chính nó là bộ Liễu (Salicales), và chỉ chứa có 3 chi là (Salix, Populus và Chosenia), nhưng APG lại đưa họ này vào trong bộ Sơ ri (Malpighiales). Các chi bổ sung thêm vào thì trước đây được đặt trong họ Bồ quân (Flacourtiaceae), nhưng nói chung chúng có lịch sử hỗn tạp trước khi có điều này và đã từng được đặt trong các họ như Bembiciaceae, Caseariaceae, Homaliaceae, Poliothyrsidaceae, Prockiaceae, Samydaceae và Scyphostegiaceae.

Mô tả

Cây gỗ nhỏ. Lá đơn nguyên, có lá kèm rụng sớm.

Hoa đơn tính, khác gốc, dạng đuôi sóc. Hoa mọc ở nách lá, hoa nhỏ, không có bao hoa. Hoa đực nhiều nhị. Hoa cái có bầu trên 1 ô với nhiều noãn đính bên hay gốc.

Phân loại

Là một họ tách biệt, một vài tác giả coi gần Violales, một số khác cho có quan hệ Flacourtiaceae, Tamaricaceae.

Thế giới có 3 chi, 350 loài, phân bố ở Ôn đới Bắc, một vài loài nhiệt đới và Nam bán cầu.

Việt Nam có 2 chi, 6 loài.

Giá trị kinh tế

Làm cảnh, bột giấy, ván lợp (Salix spp.).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales

CÁC CHI
Salix

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024