Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sambucus simpsonii Rehd. 1911 (CCVN, 3:274)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cơm cháy tròn; Mậu ma
Tên khác: Sambucus eberhardtii Danguy, 1922 (FGI, 3:3; CCNVN, 2: 495; DLTN:69);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dipsacales
Họ: Caprifoliaceae
Chi: Sambucus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024