Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1799 (CCVN, 3: 913).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lưỡi cọp xanh
Tên khác: Aloe hyacothoides L. 1753. A. zeylanica L. 1753. Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 1799 (CCNVN, 2: 595).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Asparagaceae
Chi: Sansevieria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023