Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Santalaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sa tăng, Đàn hương, Huỳnh đàng, Bạch đàn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Santalaceae - Họ Đàn hương:

Cây thân gỗ nhỏ, bụi hay bụi nhỏ thường sống phụ sinh (thậm chí còn sống ký sinh trên rễ hay trên cành những cây khác). Lá bản rộng hay không, mọc đối hay mọc cách.

Cụm hoa bông. Hoa lưỡng tính hay đơn tính, bao hoa dính thành bình cao, miệng hẹp có 5 nhị đính ở miệng. Đài rất thoái hóa nên không rõ, bộ nhụy gồm (2)3-5 lá noãn hợp thành bầu trung hay hạ 1 ô (đôi khi ở đáy bầu có vách ngăn), chứa 1-3(4-5) noãn treo trên giá noãn trụ giữa. Bầu trên.

Thế giới có 30 chi và 400 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, ít ở vùng Ôn đới.

Việt Nam có 6 chi và khoảng 10 loài.

Phân loại: Họ này chia làm 3 tông: Santaleae (bầu trên, đế dạng chén nông), Thesieae (bầu dưới đế dạng chén sâu) và Antholobeae (bầu trên hay dưới, noãn không tách rời giá, cuống phình to như quả). Họ này có họ hàng với Loranthaceae.

Giá trị kinh tế: Cho gỗ, quả ăn và dầu béo.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Dendrotrophe
Dufrenoya
Osyris
Phacellaria
Pyrularia
Santalum
Scleropyrum
Thesium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024