Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sapindus sonlaensis H. M. Tam, N. K. Khoi, N. T. Cuong & T. B. Tran
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bồ hòn sơn la Sapindus sonlaensisis phân bố trong rừng thứ sinh thường xanh trên phần chân của núi đá vôi có độ cao 700–1000 m so với mực nước biển. Các tác giả cũng đã tổ chức rất nhiều đợt điều tra nhưng không tìm thấy được mẫu vật thứ hai ngoài mẫu khô đã được lưu ở phòng tiêu bản nói trên. Hiện nay sinh cảnh phân bố của chúng bị đe doạ bởi những hoạt động của người dân địa phương.

 

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Sapindus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023