Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sapotaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồng xiêm (Chây, Xa bô chê)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sapotaceae Juss. 1789

Cây gỗ thường có nhựa mủ trắng. Lá đơn, nguyên, mọc cách, thường hình lưỡi mác ngược hay hình thìa, mọc cụm ở đầu cành, thót thẳng xuống phía gốc.

Cụm hoa bó có cuống, ở nách lá. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 4 - 5. Tràng hợp số thuỳ bằng số lá đài hay hơn và thường có phần phụ. Nhị dính trên ống tràng 2 - 3 vòng mỗi vòng 5 - 4 thường có khi thêm 1 vòng nhị lép. Bao phấn hướng ngoài. Bầu trên 4 - 12 (14) ô, mỗi ô 1 noãn 1 vòi khoẻ dài, nhọn, vượt lên trên.

Quả mọng mang đài tồn tại. Hạt thường dẹt có vết sẹo ở bụng hay gốc

Thế giới có 60 chi, 800 loài, phân bố ở Liên nhiệt đới

Việt Nam có 16 chi, 40 loài.

Phân loại: Nó đứng gần Ebenaceae

Giá trị kinh tế: Gỗ, nhựa (Madhuca pasquieri), ăn quả (Mamilkara zapota).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024